Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Strategigrupp chef

Strategigrupp Chef är ett forum för idéutbyte och ömsesidig rådgivning i aktuella ledarskapsfrågor och vänder sig till dig som är gruppchef med personal- och verksamhetsansvar. Som deltagare får du genom gemensamt erfarenhetsutbyte med övriga deltagare i gruppen, möjlighet att reflektera över din ledarroll och din utveckling. Under professionell vägledning av en processledare och övriga i gruppen, kommer du att få hjälp med att hitta lösningar på dina konkreta problemställningar.

Konceptet har drivits med framgång av Handelskammaren Mälardalen under flera år och nu startar vi upp ytterligare en grupp i Örebro.

En grupp är sammansatt av 8-12 deltagare från icke-konkurrerande verksamheter och med en fördelning av erfarenhet, bransch och företagsstorlek. Varje grupp träffas vid 8 tillfällen under ett år, en halvdag åt gången. Gruppen är en skyddad mötesplats där alla möten sker under sekretess för samtliga deltagare och ledare.

Mikael Wass

Mikael Wass

  • Marknadskoordinator
  • Internationella affärer, medlemskap och UTSIKT

Kort om processledaren

Elisabeth Solin har lång erfarenhet av ledarutveckling och chefshandledning inom både näringsliv och offentlig sektor. Hon har undervisat på Örebro universitet och skrivit flera böcker om ledarskap, bl.a. tillsammans med Pia Sundhage om att leda med glädje. Elisabeth har en bakgrund som beteendevetare och organisationskonsult.

Information och anmälan

Pris 23 900 kr medlem
(26 500 kr ej medlem)

Första träffen är den 23 november kl 13.00 - 16.00
Andra träffen är den 12 december kl 09.00 - 12.00

De följande träffarna bestämmer gruppen tillsammans