Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Nyckeln till ett gott liv

Den 25:e september 2017 är du välkommen att ta del av en kostnadsfri konferens med aktuell forskning om fysisk aktivitet. Lyssna på hur politiker, näringslivet, kommun och civilsamhället tillsammans kan arbeta för en ökad fysisk aktivitet hos den vuxna befolkningen.

noimage

Förebyggande insatser och stödjande miljöer för ökad fysisk aktivitet och minskat stillasittande främjar människors fysiska hälsa såväl som psykiska hälsa. Dessutom är det hälsoekonomiskt gynnsamt att främja och förebygga och inte enbart agera reaktivt med höga sjukvårds- och samhällskostnader som följd. Det är välkänt att regelbunden fysisk aktivitet har stor betydelse som prevention av livsstilsrelaterade sjukdomar, både när det gäller vuxna i arbetsför ålder såväl som äldre personer.
Målgrupp för konferensen är politiker och beslutsfattare inom samhällsplanering, HR, folkhälsa, välfärd, hälso- och sjukvård samt organisationer, näringsliv och opinionsbildare som tillsammans med oss vill stärka befolkningens förutsättningar för fysisk aktivitet, för en bättre och mer jämlik folkhälsa.
Under dagen fylls vi med information för att sedan, tillsammans, gå vidare till handling.

Vi ses den 25:e september - varmt välkommen!

Konferensen arrangeras av Örebro läns idrottsförbund i samverkan med länets kommuner, Region Örebro län, Handelskammaren Mälardalen samt Örebro läns bildningsförbund.
 

Hitta hit

Information

Läs mer om konferensens föreläsare här!

Anmäl dig till konferensen här.
Sista dag för anmälan är den 11:e september.