På Handelskammaren Mälardalens webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Jag accepterar
Affärsnätverk Västerås

Kompetensnätverket

Ett forum för Mälardalens tillväxt

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning för näringslivet i vår region. Att hitta rätt kompetens och att vara en attraktiv arbetsgivare blir allt tuffare i konkurrensen om framtidens arbetskraft

Handelskammaren Mälardalen jobbar inom olika områden för att hjälpa företag att göra affärer.  Ett område är kompetensförsörjning. Över 30 % av Västmanlands företag visar på viljan att växa, men också på hindren för deras tillväxt. De största hindren är kompetensförsörjningen och svårigheten att rekrytera. 1 av 4 rekryteringar misslyckas på grund av att man inte hittar rätt kompetens.
Samtidigt ökar konkurrensen i och med globalisering och en demografisk utveckling som ställer krav på nya lösningar för att möta upp efterfrågan inom såväl privat och offentlig verksamhet.

YH-platser

Många är de som står utanför arbetsmarknaden, missmatchen mellan tillgång och efterfrågan är tydlig. Kravet att utbildningar ska vara anpassade efter näringslivets kompetensbehov blir ännu viktigare. Utbildning måste leda till arbete. Så många som 9 av 10 som har gått en yrkeshögskoleutbildning får jobb eller startar eget efter sin examen. Det talar sitt tydliga språk. Näringslivet behöver tillsammans med det offentliga lyfta behovet av fler YH-platser som en viktig pusselbit för att komma till rätta med missmatchen på arbetsmarknaden.

Handelskammarens Kompetensnätverk

I Handelskammarens Kompetensnätverk hittar du ett forum för näringslivet att samverka kring kompetensförsörjning och kompetensutveckling, utbyta erfarenhet, lyfta fram kompetensbehov på kort och lång sikt diskutera utbildningsformer och samverkansbehov med det offentliga.
Handelskammaren Mälardalen driver en liknande arena för infrastruktur –och logistikfrågor ILA som fallit väl ut. Deltagande företag i Kompetensnätverket utgör viktig speaking partner till kommuner och regionen i kompetensfrågor för näringsliv och tillväxt.
Är du intresserad av att höra mer om Handelskammarens Kompetensnätverk, tveka inte att kontakta oss!
Anna Holmström

Anna Holmström

  • Platschef Västerås & projektledare Stora Näringslivsdagen
  • Stora Näringslivsdagen och medlemskap
27 Nov 2017
Life in Sweden - seminarium för internationella medarbetare

Seminariet handlar om sådant som är viktigt att känna till för nyinflyttade i Sverige. Vi ger också deltagarna möjlighet att knyta kontakter som kan bli nya vänner.

Läs mer
28 Nov 2017
Internationaliseringsfrukost i Köping

Handelskammaren bjuder in till Frukostseminarium om handel med Tyskland och internationell rekrytering

Läs mer
29 Nov 2017
Lärseminarium: Aktuellt om frihandelsavtal med Kommerskollegium

Här får du infromation olika frihandelsavtal. Vad är det som skilljer i CETA mot övriga avtal? Varför du behöver REX-nummer för att åberopa CETA-avtalet? Vilka länder det pågår förhandlingar med om nya frihandelsavtal

Läs mer