Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Nominera Årets Exportföretag Örebro

Nu är det hög tid att nominera till Årets Exportföretag i Örebro län. Priset delas ut av Handelskammaren Mälardalen, Länsförsäkringar Bergslagen och PwC. Vinnaren koras i samband med Örebrogalan den 1 mars 2018.

För att kunna bli nominerade till Årets Exportföretag behöver företaget uppfylla följande kriterier:

  • Ha sin huvudsakliga verksamhet i Örebro län
  • Företagets omsättning är minst 10 mkr enligt senaste årsbokslutet
  • Ha en solid ekonomi med kontinuerligt positivt rörelseresultat sedan 3 år
  • Haft en positiv utveckling av export/utlandsförsäljningen. Exportandelen bör utgöra minst 50% av företagets totala omsättning.
  • Exporterat produkter eller tjänster som huvudsakligen producerats eller förädlats i Sverige.
  • Exporterat produkter eller tjänster på flera marknader alternativt haft exceptionell framgång till ett flertal kunder på enstaka marknad

Tre nominerade företag väljs ut. Den slutgiltiga vinnaren koras på Örebrogalan. I juryn ingår Jan-Åke Eriksson, Länsförsäkringar Bergslagen, Maria Hedlund, PwC och Jenny Emerén, Handelskammaren Mälardalen.

Nominera via e-post till Jenny Emerén senast 8:e december 2018. Givetvis kan man nominera sitt eget företag!

Ange

  • företag och kontaktperson
  • företagets resultat senaste tre åren
  • något om huvudsakliga exportmarknaderna (vilka?)

Ge också gärna en indikation på företagets exportandel, det vill säga vilken ungefärlig procentandel av produkterna eller tjänsterna går på export?

Förutom en prisstayett och äran innebär priset också bra marknadsföring för företaget. Förra året vann Emba Machinery i Örebro.

Jenny Emerén

Jenny Emerén

  • Verkställande direktör

Örebrogalan 1 mars 2018

Att bli nominerad och att vinna ett pris under Örebrogalan skapar glädje och stolthet. Den uppmärksamhet som prisutdelningen får varje år har visat sig skapa positiva effekter för alla inblandade.

På Örebrogalan delas fjorton priser ut till människor, företag och organisationer som har lyckats extra bra inom näringsliv, kultur, idrott och andra områden i samhället. Flera av priserna har en offentlig nomineringsprocess där allmänheten få ge förslag på kandidater. Omröstningen görs av prisvärdar som tar fram tre finalister per priskategori. Vinnarna offentliggörs vid prisutdelningen under galakvällen.